Kontakti

Gazeta Jeta në Kosovë

Adresa: Menza e studentëve, Kati I, Prishtinë, Kosovë
Tel & Fax: (+381) 38 224 498, +377 45 701 201,
E-mail: info@gazetajnk.com
www.gazetajnk.com
www.birn.eu.com

 Lajmet e fundit 
 
 Fotogaleria